Description

1983 XV World Jamboree Alberta Canada US Contingent Troop 301

Mint